Obiektywny i bezpłatny audyt.

Dogłębna diagnoza, analiza danych, raport i rekomendacje technologicznych ulepszeń.

Audyt technologiczny

Audyt technologiczny jest bezpłatną usługą świadczoną przez naszych ekspertów w celu wskazania możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych, zwiększenia efektywności oraz poprawy jakości druku. Zaletą audytu zewnętrznego jest „świeże” spojrzenie, pełen obiektywizm oparty o wieloletnie doświadczenie oraz bogatą praktykę doradczo-wdrożeniową realizowaną przez Print Systems dla wielu drukarni w kraju i za zagranicą. Autorska metodologia audytu oraz specjalistyczny sprzęt pomiarowy jaki dysponują nasi audytorzy pozwala sparametryzować wiele kluczowych elementów mających wpływ na wydajności i jakość produkcji oraz wskazać obszary wymagające poprawy.

Podczas audytu badamy takie elementy procesu jak:

  • Przygotowanie form drukowych. Szukamy obszarów, w których można wygenerować realne oszczędności i wyeliminować najczęściej występujące błędy.
  • Druk. Sprawdzamy możliwości poprawy w takich aspektach jak: zwiększenie transferu farby, wydłużenie żywotności form drukowych, skrócenie czasu narządu, obniżenie przyrostu punków.
  • Proces zakończenia druku. Analizujemy co dzieje się z aniloksami i matrycami po druku i jaki to ma wpływ na wznowienia produkcji i jakość druku.
  • Kontrola jakości. Wskazujemy obszary w procesie, na których powinna odbywać się regularna kontrola jakości aby do minimum ograniczyć straty i błędy produkcyjne.

W wyniku audytu otrzymasz raport zaleceń oraz rekomendacje, które przyczynią się do:

  • Zwiększenia jakości druku,
  • Wygenerowania oszczędności poprzez eliminację błędów,
  • Skrócenia procesów i zwiększenia ich wydajności,
  • Zmniejszenia strat, a przez to zwiększenie zysków,
  • Zwiększenia świadomości wśród pracowników.

Oferujemy również usługi doradztwa oraz szkoleń dla branży opakowań i etykiet.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie w wyborze, wdrożeniu i utrzymaniu technologii do druku fleksograficznego i typograficznego.

Wyślij zapytanie

*Pola obowiązkowe