Sigurnost i udobnost

Sistematska, proaktivna, preventivna i stručna podrška naših tehničkih konsultanata.

Redovne tehničke posete

Redovne tehničke posete klijentima se vrše u cilju praćenja ključnih tehničkih aspekata naše saradnje, odnosno kako bi se reagovalo na potrebe klijenta, što će svakako doprineti i daljem razvoju kompanije. Direktan kontakt s kupcima omogućava duboku analizu njihovih tehničkih potreba, kao i brz i efikasan odgovor. Svo znanje i iskustvo naših stručnjaka vam je na raspolaganju.

Redovna technička poseta podrazumeva:

 • Čistoću mašina,
 • Četaka,
 • Merenje snage lampi,
 • Usklađenost parametra sa onima datim od ranije
 • Kvalitet štampe:
  • Minimalne raterke tačke,
  • Transfers, itd.
  • Razgovor sa majstorima,
  • Štampa uzoraka,
  • Analiza negativa,
  • Analiza pravilnog graviranja maske.

U slučaju pronađenih odstupanja podesićemo celokupan proces u skladu sa zahtevima kvalitea i očekivanjima klijenta.

Nakon sačinjenog potpunog izveštaja o poseti isti će biti poslat i klijentu.

Redovni_tehnićki_posete_PrintSystems_SRB