Najviši nivo podrške 360°

Ti zaslužuješ više. Imate poverenje i garantuje najviši nivo podrške.

Flexo

Podrska

Print Systems za potrebe Vašeg biznisa:

Tokom naše sardnje moramo biti sigurni u sledeće:

  • da smo postigli pravo rešenje, upravo prema Vašim potrebama
  • da implemenirani standar kvaliteta ispunjava sve zahteve kvaliteta postvljene od strae vaših klijenata. Mi to možemo postići:
    • smanjem veličine rasterske tačke,
    • povećanjem transfera boje na podlogu,
    • pružajući visok stepen štamparske doslednosti i ponovljivosti štampe
  •  uštedom prilikom obrade ploča, optimizacije, podešavanja i postavljanja procesa štampe, pranja i zamene poslova povećaćemo vašu produktivnost i eliminisati bespotrebna doštampavanja
  • naša rešenja se efikasno implementiraju i snažno utiču na smanjenje otpada, brigu o životnoj sredini, kao i na nivo troškova.

 

MisijaNarzMaszZastSzkolInstallSerwisTechZapczastiRemontyAplikFPPrzydatKalkRegulWizytyDedykDoradWdroztechblogFAQCoachingSzkoleniaDoradztwoAudyt