Objektivan i besplatan audit

Dubinska dijagnostika, analiza podataka, izveštaj i preporuka za tehnička poboljšanja.

Besplatana tehnička provera

Tehnička provera je besplatna usluga naših stručnjaka sa ciljem definisanja područja poboljšanja procesa štampe. Prednosti ovakvog nezavisnog pregleda su  „sveža“ analiza, potpuna objektivnost, na osnovu dugogodišnjeg iskustva i bogate prakse u savetovanju i implementaciji ostvarenih sa strane Print Sistemsa u mnogim štamparijama kako u zemlji tako u inostranstvu. Metode kontrole i specijalna merna oprema koje Vam stoje na raspolaganju omogućuju definisanje parametara svih ključnih proizvodnih procesa kao i precizno definisanje tačaka koje se mogu unaprediti.

Tokom posete ispitataćemo sledeće delove procesa:

  • Izrada štaparskih klišea. Definisaćemo područja moguće uštede.
  • Štampa. Proverićemo mogućnosti poboljšanja sledećih askpekata: povećanje transfera boje, povećanje izdržljivosti štamparskog klišea, skraćenje vremena zastoja, smanjenje prirasta rasterske tačke.
  • Proces nakon štampe. Analiziraćemo šta se dešava sa aniloksima i klišeima nakon štampe i kako promene utiču na kvalitet ponovljivosti štampe.
  • Kontrola kvaliteta. Definisaćemo Vam oblasti procesa u kojima treba obavljati redovne kontrole kvaliteta kako bi se smanjili gubici i greške u toku same proizvodnje.

Primeniti

*Obavezna polja