Flekso Akademija

Razvijanje stručnosti i znanja Vašeg tima.

Podučavanje

Obuka osoblja je ključni element u izgradnji kompetentnih timova. Iskusno, dobro obučeno i angažovano osoblje je ono što štampari najviše cene. Industrija štampane ambalaže razvija se veoma brzo i njena tehnologija se neprestano menja. To znači da postoji ogromna potreba za poboljšanjem kompetencija. Kao deo naše Flexo akademije nudimo nekoliko vrsta kurseva:

Otvoreni kursevi, obuke – izvode se kao trening u učionici ili putem interneta (tzv. Webinari).

Kursevi za klijente su usmereni na:

 • smanjenje otpada i poboljšanje efikasnosti štampe
 • visokokvalitetnu obradu flekso i letterpress ploča
 • produžavanje životnog veka fotopolimernih ploča
 • sistemi za kontrolu kvaliteta:
 • inspekcija kvaliteta štampe
 • kontrola kvaliteta i zapremine aniloksa

Obuka za rad sa mašinama:

 • Za izradu polimernih ploča
 • Za čišćenje aniloksa i slivova
 • Za pranje polimernih ploča nakon štampe
 • Za pranje delova štapmarskih mašina
 • Za CtP osvetljivanje polimernih ploča

Također sprovodimo namensku obuku osoblja čiji program zavisi od konkretne štamparske tehnologije koju klijent poseduje, na bazi pojedinačnih treninga koji se sprovode u samoj štampariji. Naši stručnjaci će vam pomoći kako da optimizujete tehnologiju obrade fotopolimernih ploča kako bi se postigao naj viši mogući kvalitet štampe, konzistentnost i njena ponovljivost.