Sveobuhvatna usluga servisa

Od instalacije, obuke, garancije i tehničkog servisa opreme kako bi se osiguao kontinuitet proizvodnje.

Servis mašina flekso prepress

Remonty

Rezervni delovi i potrošni materijal

Tehnički servis

Instalacije

Podučavanje

Privremene zamenske mašine

Oprema i alati