QZ nova generacija vodoperivih flekso ploča

QZ nova generacija vodoperivih flekso ploča

Flekso ploče

Pre samo nekoliko godina, tokom raznih grafičkih simpozijuma, svaki govornik je tvrdio da inhibicija kiseonika pri osvetljavanju flekso polimernih ploča ima pozitivan uticaj na kvalitet grafičkih elemenata koji se nalaze na samoj ploči. Oštriji vrhovi rasterske tačke, minimalne razlike u visini štampajućih elemenata na ploči, npr. niže rasterske tačke malih vrednosti u odnosu na područja punih tonova morale su rezultirati odgovarajućim većim pritiskom prilikom štampe a istovremeno štampa malih rasterskih vrednosti postajala je delikatan zadatak. Ali sada to je prošlost …

płyta fleksograficzna_widok3d_PrintSystems

3D prikaz Toyobo flekso polimerne ploče  (picture description)

Danas se odjeljenja za razvoj većine proizvođača foto polimernih ploča takmiče u pronalaženju načina za proizvodnju polimera koji će biti sa karakterističnim tzv. Ravnim Vrhom Rasterske Tačke (Flat Top Dot). Isti  nas ubeđuju da je vrh njihove rasterske tačke ravniji i ravnomerniji u odnosu na  konkurenciju.

Zdjęcie przykładowego punktu z płaskim wierzchołkiem_PrintSystems

Gde je u svemu ovome istina? Naravno, ravna tačka na flekso ploči može se dobiti sa više ili manje uspeha na različite načine, na primer dodatnim tehnološkim procesom, tj. Laminiranjem ploče sa TIL (Thermal Imaging Layer) ili izlaganjem polimera odgovarajućem gasu  odnosno izlaganjem polimera snažnim i stabilnim LED svetlima. Sve ove tehnike postižu rezultat, ali uvek predstavljaju dodatni postupak prilikom izrade fotopolimerne forme, odnosno zahtevaju značajna ulaganja u opremu, kao što je jedinica za ekspoziciju sa gasnim okruženjem ili odgovarajući lasera sa LED barovima…

Japanska kompanija TOYOBO, se međutim, odlučila da stvori sirovinu, polimer – flekso polimernu ploču, koja će svojom konstrukcijom sprečiti mešanje kiseonika prilikom procesa ekspozicije, sprečavajući efekat inhibicije kiseonika. Kako proizvođači tako i distributeri polimernih ploča znaju koliko je teško proizvesti sirovinu sa potpuno novim svojstvima, koja će biti apsolutno stabilna u procesu štampe a pri tom je nazvati proizvodom nove generacije. Kompanija je nakon uspešne premijere QS ploče u verzijama 1.14 i 1.7mm na tržištu u 2012. godini, tek 2015. godine bila spremna da pokaže QZ ploču. A 2018. godine, ista ploča u novoj verziji nazvana je Vodoperiva Flekso polimerna ploča QZ Nove Generacije. Ovo samo potvrđuje koliko je teško i koliko intenzivnog rada je potrebno da bi se proizveo polimer nove generacije.

Rozwój płyt Toyobo_PrintSystems

Razvoj Toyobo ploča u periodu 2012 – 2018.

Ploča QZ114 Nove Generacije predstavlja revoluciju u  fleksografskoj tehnologiji jer u svojoj strukturi ima jedinstveni sloj koji efikasno eliminiše fenomen inhibicije kiseonika.

qz1

Efekat kiseonika na tačku kod standardne ploče i QZ ploče sa barijerom za kiseonik.Punto su lastra QZEfekat kiseonika na tačku kod standardne ploče i QZ pločie sa barijerom za kiseonik.

Nisu potrebni dodatni tretmani ili komplikovana oprema za dobijanje ravne tačke. Možemo čuti komentare naših kolega iz industrije obzirom da su takvi materijali već dostupni na tržištu. Zaista…

Međutim, ono što je najinovativnije kod naše foto polimerne ploče je struktura polimernog dela. Sastoji se od nekoliko slojeva i kao što smo već spomenuli barijere kiseonika, shodno tome slojevi dozvoljavaju da se polimer može eksponirati uz različitu osetljivosti u zavisnosti od toga da li je reč o leđnoj ekspoziciji odnosno – formiranju baznog sloja ili glavnoj ekspoziciji za formiranje štampajućih elemenata. Iz iskustva znamo da je, kako je nazivamo „stara“, QZ114 ploča također mogla dati ravnu tačku, ali ju je u isto vreme karakterisao veći dot gain u štampi. U kombinaciji sa velikim transferom boje na štamparsku podlogu daje jake i jasne linije i jasne tonske prelaze.

dot3

Primer tonske tranzicije sa velikom tačkom u štampanju kao minimalna tačka.

Flekso ploča QZ nove generacije zbog svoje specifične osetljivosti omogućava dobijanje stabilnog i uvek ujednačeonog baznog sloja prilikom leđne ekspozicje. Zahvaljujući tome, čak i na nesavršenim jedinicama za osvetlajvanje, uz veliko povećanje ekspozicije prilikom pada snage, moguće je dobiti polimer sa idealnim baznim slojem.

DOT2

Grafikon leđne ekspozicije i kriva polimerizacije baznog sloja.

Istovremeno, ploča je umereno osetljiva tokom leđne ekspozicije, međutim gornji sloj odgovoran za izgradnju vrhova rasterskih tačaka je veoma osjetljiv. Zahvaljujući ovom jedinstvenom svojstvu, vrh tačke se formira vrlo precizno, dok sloj koji odvaja polimer od inhibicije sa kiseonikom omogućava dobijanje tačke sa karakteristikama ravnog vrha.

Dot1

Profil rasterske tačke – obratiti pažnju na stabilnu osnovu tačke.

Sledeći, srednji sloj polimera istovremeno stvara veoma stabilnu i jaku osnovu i za najmanje tačke na ploči. Zahvaljujući tome, čak i najmanje tačke na ploči dobijaju osnovicu i oblik koji omogućava stabilno štampanje velikih tiaraža pri velikim brzinama.

Porównanie stary QZ vs QZ nowej generacji_PrintSystems

 

Višeslojna struktura polimera omogućava nam da možemo dobiti najmanju tačku i u naj svetlijim partijama na ploči bez dodatnih tretmana.

Przedruk gradientu od 1-100%_PrintSystems

Primer štampanog  gradijenta od 1 do 100%

TOYOBO vodoperiva flekso ploča predstavlja kombinaciju prednosti u vidu kratkog vremena obrade, ekološkog apsekta i smanjenja troškova električne energije. Naši klijenti takođe cene visok transfer boje i  lakoću korišćenja ploče. Nova generacija ploče QZ dopunjuje navedene prednosti sa vrlo stabilnom i ravnomernom tačkom u štampi. Reprodukcija minimalnih tačaka, pod pretpostavkom da su na dugi rok stabilne i dugotrajne, čine ovu ploču proizvodom pogodnim čak i za naj zahtevnije kupce. Naročito za štamparije  koje se, pored ekologije, fokusiraju i na minimalno vreme odziva na potrebe kupaca. Njihov izbor predstavljaju štamparske ploče koje garantuju visoko kvalitetne parametre u štampi …

Jarosław Chudziński_Print_SystemsJarosław Chudziński

Ekspert, sa dugogodošnjim iskustvom na polju pripreme fotopolimernih ploča kao i njihove primene u flekso štampi. Potpredsednik je i suvlasnik kompanije Print Systems. Odgovoran za implementaciju i održavanje tehnologije zasnovane na vodoperivim flekso polimerima japanskog proizvođača Toyobo. Savetnik je i saradnik u svim većim štamparijama etiketa i ambalaže u Poljskoj, Italiji i na Balkanu.