5 metoda čišćenja aniloks valjaka – prednosti i mane

5 metoda čišćenja aniloks valjaka – prednosti i mane

czyszcenie aniloksów ultradzwiękami

Uvođenje efikasne, namenske procedure čišćenja aniloks valjaka, trebalo bi biti prioritet za svaku štampariju. Pravilna implementacija ove procedure doprineće dugotrajnom životnom veku aniloks valjaka, boljem transferu boje, što povećava stabilnost i produktivnost tokom štampanja. Ovo je vrlo važan elemenat procesa priprema štampe, i trebao bi da bude ključni deo opsežnog sistema kontrole kvaliteta.

Zato bi pre svega valjalo odgovoriti na ova pitanja: Zašto platiti nekoliko hiljada eura za nove aniloks valjke? Koliko vremena proizvodnje i materijala je propalo zbog neadekvatnog set up-a? Zašto kompromitovati poslovni ugled i kvalitet štampe?

myjka ultradzwiekowa
Ultrazvučni čistač aniloks valjaka

 

Kako bi pomogli štamparima etiketa i fleksibilne ambalaže da donesu odluku o najefikasnijem načinu čišćenja aniloksa, analizirali smo prednosti i mane najčešće korišćenih metoda.

Hemijska metoda – ručno čišćenje

Kako se izvodi: Najčešće se koriste dve metode hemijskog čišćenja: svakodnevna – nakon svakog novog set up-a mašine i dubinska na bazi kiseline svakih 1-3 meseca. Na dnevnoj bazi aniloksi se peru specifičnim rastvaračima predviđenim za određenu vrstu boje nakon svakog posla na mašini. Jednom u 1-3 mjeseci koriste se  agresivne hemikalije za temeljno čišćenje. Finom četkom od nerđajućeg čelika nanosi se sredstvo na raster valjak i ostavi da reaguje, prodre u površinu keramike, kako bi rastvorilo sve nečistoće.

Prednosti: Nije potrebna posebna oprema. Zaist brz proces čišćenja.

Nedostaci: Upotreba hemikalija na pojedinim aniloks valjcima čija presvlaka sadrži lake metale ili čije telo sadrži gumene delove može dovesti do njihovog oštećenja. Proces se izvodi ručno tako da nije dovoljno precizan i potpuno ponovljiv na isti način. Ručni proces pranja aniloks valjaka hemijskim agensima može imati negativan uticaj na zdravlje operatera, a ostatak hemikalija je potrebno neutralisati kako bi se izbegao negativan uticaj na životnu sredinu.

Za operatara je bitno da koristi zaštitno odelo i opremu (naočare i zaštitne rukavice).

Hemijska metoda – mašinsko čišćenje

Kako se izvodi: Anilox valjak se najpre tretira s rastvaračem predviđenim za određenu vrstu boje, a zatim se čisti sredstavom za čišćenje (obično alkalne prirode). Rastvarači  se koriste za brzo odvajanje sloja boje od aniloksa. Alkalna sredstva za čišćenje (npr. kaustična soda), koriste se za odstranjivanje ostatka nečistoća, ovo zahteva i malo više vremena. 

Prednosti: Ispravnim izborom rastvarača u odnosu na boju, hemijsko čišćenje aniloks valjaka može biti veoma efikasno. Ovo je relativno brz proces koji se odvija u okviru zatvorenog sistema mašine. Što ga čini ekološki relativno prihvatljivim rešenjem (npr na bazi vode) obzirom na manje štetan uticaj na zdravlje operatera i okolinu.

Nedostaci: Upotreba hemikalija na nekim aniloks valjcima može dovesti do korozije metalnih delova aniloksa i pojave mehurića ispod keramičkih mikroćelija aniloksa koji mogu uticati na fizičke osobine valjka. Dolazi do problema sa rakelom i transferom boje. Verovatno će dovesti i do pojave mrlja na površini aniloksa. Ovom hemijskom metodom ipak moramo računati na negativan uticaj po zdravlje radnika i okoline.

Peskarenje Aniloksa

Kako se izvodi: Aniloks valjak se čisti suvom metodom uz pomoć praha natrijum bikarbonata apliciranim uz relativno mali pritisak komprimovanog vazduha. Sitne čestice NaHCO3 granulata prodiru unutar mikroćelija odstranjujući sasušene ostatke štamparske boje i drugih vrsta nečistoća. Ostatak praha se može ukloniti vodom. Ciklus čišćenja traje oko 40-60 minuta!

Prednosoti: Proces je ekološki prihvatljiv, bezopasan za radnike i okolinu. Otpad sode bikarbone ne zahteva poseban tretman. Sistem je jednostavan za rukovanje i zauzima malo prostora.

Nedostaci: Male količine granulata za čišćenje mogu ostati u ćelijama čak i nakon ispiranja vodom. Peskarenje može ostaviti bele tragove na aniloks valjcima. Pojedina zrna granulata mogu biti veća od promera ćelija aniloksa, što će znatno otežati  čišćenje aniloks valjaka velikih linijatura (800 lpi i više).

Ultrazvučni sistem za pranje aniloks valjaka

Kako se izvodi: Za temeljno čišćenje aniloks valjaka koristi se kombinacija ultrazvučnih talasa i sredstva za čišćenje. Aniloks rotira u zagrejanom hemijskom rastvoru  (npr kaustične sode). Ultrazvučni talasi aktiviraju proces kavitacije, formirajući mehuriće gasa  čija implozija prilikom kontaka sa površinom aniloks valjka oslobađa pritisak i uz pomoć temperature otklanja prljavštinu u mikroćelijama aniloksa. Taj proces traje približno 20-30 minuta.

Prednosti: Ultrazvučno pranje je vrlo efikasno kod svih vrsta štamparskih boja koje se koriste u fleksografiji. Takođe, instalacija i rukovanje sistemom su veoma jednostavni. Proces je potpuno automatizovan. Lako filtriranje rastvora za pranje, omogućava njegovo ponovono korišćenje i tako proces čini vrlo ekonomičnim. Sistem karakteriše mala potrošnja vode. Investicioni troškovi su relativno niski a mašine za pranje aniloks valjaka mogu se lako prilagoditi individualnim potrebama svake štamparije. Specifikacija ultrazvučnog sistema za pranje podrazumeva broj stanica za pranje u mašini, radnu širinu jedinice za pranje kao i prečnike valjaka i osovina. Mašina može biti opremljen sa jednom ili dve frekvencije  ispiranja.

Nedostaci: Na mehanički oštećenim aniloks valjcima sredstvo za čišćenje može prodreti do metalnih delova i izazivati njihovu koroziju. Valjak se mora ohladi na sobnu temperaturu pre ponovne upotrebe.

Čišćenje aniloks valjaka laserom

Kako se izvodi: aniloks valjak je izložen uticaju laserskih zraka visokog intenziteta. Što dovodi do tzv hladnog isparavanje svih vrsta nečistoća sa površie valjka. Usisna jedinica za uklanjanje isparenja boje i nečistoća je neophodna. Proces traje oko 45 minuta.

Prednosti: Ovo je suva i neinvazivna metoda koja ne zahteva upotrebu hemikalija. Ukoliko su ispravno podešeni parametri (laser fokus, snaga u odnosu na tip boje, broj okretaja), rezultati su jako dobri. Vrlo pogodno za inline čišćenje. Površina aniloksa se ne zagreva, tako da je rizik od oštećenja prilikom čišćenja zanemarivo mali, a valjci se mogu opotrebiti u proizvodnji odmah nakon tretmana.

Nedostaci: Efikasno čišćenje bez oštećenja laserom je moguće samo uz ispravno podešene parametre kao što su na primer, brzina rotacije aniloksa, širina snopa laserskih zraka, intenzitet zraka… Ovo zahteva znanje i iskustvo. Pogrešno podešeni parametri mogu izazvati trajna oštećenja, kao što su pukotine na keramičkoj površini. Operater mora nositi zaštitne naočare. Troškovi ulaganja mogu biti vrlo visoki, zbog čega se ova metoda čišćenja obično nudi kao spoljna usluga od strane specijalizovanih kompanija.

Zaključak

Odluku o izboru tehnologije za čišćenje aniloks valjaka treba doneti u skladu sa potrebama određenog proizvodnog procesa. Ključni element bi trebao biti objektivna analiza prednosti i nedostataka pojedinih metoda čišćenja u odnosu na profil proizvodnje i inventar aniloks valjaka. Uzimajući u obzir brzinu, efikasnost, troškove investicije i uticaj na životnu sredinu, ultrazvučni sistem za čišćenje aniloks valjaka čini se kao najpovoljniji izbor.

Pre same investicije, važno je biti u mogućnosti testirati izabranu metodu pod najpribližnijim uslovima koji vladaju u proizvodnji, proveriti njen uticaj na stanje aniloksa, kao i proveriti efikasnost izabrane metode čišćenja kroz volumetrijsku kontrolu zapremine (cm3 / m2 / BCM) nakon pranja aniloksa različititih vrednosti linijatura.

Autor:

Kamil CołośKamil Cołoś  Tehnički konsultant. Ekspert za fleksografske merne sisteme, lice odgovorno za tehničke vizite klijentima i implementaciju sistema za kontrolu kvaliteta ispred kompanije Print Systems.