Fundusze unijne – projekty

FE_POIR_poziom_pl

Dofinansowanie projektu w ramach poddzaiałania 2.3.2 Bony na innowację dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny  Rozwój, 2014-2020.

Projekt „Opracowanie wysokobarierowych i transparentnych folii metalizowanych, poddanych powierzchniowej pasywacji chemicznej”

Cel projektu: Opracowanie prototypu w postaci cienkowarstwowej folii opakowaniowej wysokobarierowej.

Wartość projektu -492 000 PLN

Koszty kwalifikowane -400 000 PLN

Poziom dofinansowania 85% – 340 000 PLN

Projekt realizowany we współpracy z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Nowoczesna infrastruktura badawcza oraz kadra naukowa Centrum umożliwia prowadzenie badań na najwyższym europejskim poziomie.