Fundusze unijne – projekty

FE_POIR_poziom_pl

Dofinansowanie projektu w ramach poddzaiałania 2.3.2 Bony na innowację dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny  Rozwój, 2014-2020.

Projekt „Opracowanie wysokobarierowych i transparentnych folii metalizowanych, poddanych powierzchniowej pasywacji chemicznej”

Wartość projektu -492 ooo PLN

Koszty kwalifikowane -400 000 PLN

Poziom dofinansowania 85% – 340 000 PLN

Projekt realizowany we współpracy z :

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Nowoczesna infrastruktura badawcza oraz kadra naukowa Centrum umożliwia prowadzenie badań na nawyższym europejskim poziomie.