Dlaczego płyty fotopolimerowe po myciu detergentem powinny być płukane wodą

Dlaczego płyty fotopolimerowe po myciu detergentem powinny być płukane wodą

Skuteczne mycie płyt fotopolimerowych jest kluczowe w osiągnięciu wysokiej jakości i powtarzalności druku fleksograficznego. Poprawny proces czyszczenia obejmuje mycie z użyciem specjalistycznego detergentu i płukanie wodą.

Dlaczego płukanie jest ważne?

W procesie mycia płyt fotopolimerowych mamy trzy oddziaływające na siebie nawzajem produkty:

  • płyta fotopolimerowa (składająca się m. in. z polimerów, gumy)
  • farba
  • chemia/detergent do mycia.

Dwa z nich, farby i chemia myjąca zawierają substancje rozpuszczające, które działają na siebie tzn. chemia myje farby. Należy tutaj podkreślić, że nie są one bez znaczenia dla samych płyt.

Polimery to duże cząsteczki składające się z powtarzających się jednostek zwanych monomerami. Monomery te są utrzymywane razem przez różne rodzaje sił międzycząsteczkowych. Rozpuszczalniki są w stanie rozpuszczać polimery ze względu na ich zdolność do osłabiania sił międzycząsteczkowych, które utrzymują łańcuchy polimerowe razem.

Gdy polimer jest umieszczony w rozpuszczalniku, cząsteczki rozpuszczalnika oddziałują z łańcuchami polimeru, zakłócając siły międzycząsteczkowe między jego łańcuchami. W zależności od rodzaju polimeru i rozpuszczalnika, mogą zachodzić różne rodzaje niepożądanych reakcji takich jak pęcznienie, pękanie, rozwarstwianie, wżery i kruszenie, które powodują jego trwałe uszkodzenie.

Warto zauważyć, że nie wszystkie polimery są rozpuszczalne w rozpuszczalnikach. Niektóre mają silne siły międzycząsteczkowe lub rozległe sieciowanie, co czyni je nierozpuszczalnymi lub tylko częściowo rozpuszczalnymi w większości rozpuszczalników. Rozpuszczalność polimeru zależy od jego struktury chemicznej, masy cząsteczkowej i kompatybilności z rozpuszczalnikiem.

Płyty fotopolimerowe mają bezpośredni kontakt z farbą. W zależności od typu oraz producenta różnią się składem.  Niektóre farby zawierają cząstki ścierne, które w naturalny sposób powodują pogorszenie trwałości płyty fotopolimerowej. Inne zawierają substancje chemiczne, które mogą powodować wysychanie lub pękanie płyt. Na podstawie składu chemicznego, właściwości fizykochemicznych, oczekuje się, że różne materiały stosowane do produkcji płyt fleksograficznych będą reagować w różnym stopniu w różnym stopniu na powszechnie stosowane rozpuszczalniki występujące zwykle w farbach używanych w druku fleksograficznym.

Dlatego aby wyeliminować podwójne, niszczące działanie solwentów na płyty fotopolimerowe oraz przedłużyć ich żywotność istotne jest właściwe postępowanie w procesie mycia płyt po druku. Płukanie wodą zniweluje działanie rozpuszczalników i oczyszcza płytę z pozostałości farby. Szczególnie zaleca się proces płukania wodą płyt fotopolimerowych podczas druku opakowań do żywności, co gwarantuje większe bezpieczeństwo.