Przygotowalnia wodna CtP – kalkulacja uruchomienia własnej

Przygotowalnia wodna CtP – kalkulacja uruchomienia własnej

przygotowalnia ctp, przygotowalnia wodna, kalkulator flexo

Własna przygotowalnia wodna,  przygotowalnia ctp – każda przymiarka do inwestycji we rozpoczyna się od zestawienia kosztów i korzyści. Zwrot z inwestycji powinien być znaczący, a korzyści dawać przekonanie o słuszności takiego wyboru.

Decyzja o wdrożeniu modelu własnej przygotowalni wodnej opiera się na zestawieniu kosztów zewnętrznych z własną przygotowalnią i liczy zwrot z takiej inwestycji. Kalkulacja dotyczy również kwestii stworzenia dodatkowych etatów, które będą musiały powstać aby uruchomić własną przygotowanie w drukarni.

Prosta kalkulacja zestawia koszty korzystania z zewnętrznej przygotowalni z kosztami inwestycji we własną przygotowalnię wodną CtP. Uwzględnia wszystkie elementy składającej się na koszt wytworzenia gotowej płyty drukowej we własnej przygotowalni.

Doradcy techniczni Print Systems wykorzystują całą swoją wiedzę i doświadczenie wspierając klienta w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań. Klient wybiera konfigurację sprzętową, która odpowiada jego potrzebom i pozwala również na integrację posiadanych już urządzeń. Maszyny mogą być zróżnicowane pod względem formatu, laser szybszy lub wolniejszy, w zależności od wielkości produkcji w drukarni.

Własna przygotowalnia wodna – w indywidualnej konfiguracji uwzględnione są zawsze szczegółowe pozycje składowe kosztów otwarcia  przygotowalni w postaci:

  • kosztu indywidualnie dobranej konfiguracji maszyn
  • kosztu obróbki graficznej (jeżeli jest wymagana)
  • kosztu płyt drukowych
  • koszty osobowe związane z obsługą przygotowalni
  • kosztów eksploatacyjnych
  • kosztu odpadu powstałego przy samodzielnym przygotowywaniu płyt.

Zebranie wszystkich kosztów jest dokładnie konfrontowane z tym ile dotychczas drukarnia płaci za płyty z zewnętrznej przygotowalni CtP, a za ile mogłaby produkować  płyty we własnym zakresie. Dodatkową zaletą modelu przygotowalni wodnej jest możliwość korzystania ze studia DTP, które działa w strukturze Print Systems. W momencie kiedy pojawiają się słuszne obawy związane z brakiem wyspecjalizowanych kompetencji graficznych w drukarni, odpowiedniego oprogramowania, proofiarki, itp. to korzystanie ze studia DTP w ramach naszej modelowej współpracy jest doskonałym rozwiązaniem.

Niezwykle istotną i mało policzalną kwestią jest czas oczekiwania na matrycę z zewnętrznej przygotowani. Czas, który jest liczony nie w godzinach, a w dniach. To utracony czas, który powoduje nieplanowane przestoje i generuje dodatkowe koszty, a w efekcie straty. Osobną kwestią są koszty logistyki pomiędzy drukarnią, a przygotowalnią zewnętrzną. Kto przy takiej dynamice zleceń, pojawiających się często błędów, może sobie pozwolić na takie straty? Przygotowalnia CtP na miejscu jest najlepszym rozwiązaniem.

Własna przygotowalnia wodna – kalkulacja pokazuje też prostą zależność. Im większe zużycie płyt tym szybszy jest zwrot z inwestycji we własna przygotowalnię. Na podstawie ogólnych założeń i indywidualnych wymagań klienta określamy konfigurację sprzętową przygotowani. Liczymy również te koszty dodatkowe, które drukarnia może podnieść kiedy własna przygotowania zostanie uruchomiona.  Takimi kosztami dodatkowymi jest na pewno odpad. W przypadku w korzystania z zewnętrznej przygotowani nie ma tego problemu. Pojawią się również dodatkowe koszty osobowe. Ich  wysokość zależy od liczby ludzi która jest zaangażowana i jest powiązana z wielkością zużycia płyt.

Model własnej przygotowalni?

Policz czy to będzie się to opłacać   KALKULATOR

Im większe zużycie płyt tym więcej pracowników trzeba zatrudnić. W ramach kalkulacji uwzględniamy również koszty użytkowania urządzeń jak np. energię, wodę –  wszystkie koszty związane z działaniem tych maszyn przeliczamy na metr kwadratowy gotowej matrycy. Efektem kalkulacji jest odpowiedź na pytanie, czy przy danym poziomie zużycia, obecnych kosztach oraz koniecznych inwestycjach zwrot z inwestycji jest na tyle atrakcyjny aby ją zrealizować.

W ramach proponowanego przez Print Systems modelu współpracy mamy dużo możliwości jeżeli chodzi o konfigurowanie parametrów i kosztów własnej przygotowani CtP. Możemy na przykład zaproponować mniejszy laser, wolniejszy lub mniejsze urządzenie do obróbki w okrojonej wersji. Wszystko jest funkcją tego ile metrów kwadratowych płyty naprawdę drukarnia zużywa z uwzględnieniem sezonowych pików produkcyjnych. Cena metra kwadratowego jest bardzo ważna ale kluczową kwestią jest jakość wydruków. Wykorzystanie płyty Cosmolight QZ nowej generacji jest gwarancją najwyższej jakości i ma decydujące znaczenie przy podejmowaniu ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Dlatego testujemy nasz model z użyciem właśnie tych płyt i jasne jest to, że oczekiwania klientów, co do efektów w druku, są zawsze wyższe niż efekty, które obecnie uzyskują.

Wynikiem przeprowadzonych kalkulacji jest kwota kosztów związanych z przygotowaniem matryc drukowych we własnej przygotowalni. Kwota ta jest porównywalna z kosztami jakie drukarnia ponosi obecnie, kupując płyty w zewnętrznej przygotowalni . Różnica to oszczędności, które muszą być na tyle atrakcyjne aby szybko pokryć zaangażowany w inwestycję kapitał albo wysokość raty leasingowej. Nie bez znaczenia przy podejmowaniu decyzji są pozostałe aspekty, które się wiążą z otwarciem własnej przygotowani. Własna przygotowalnia CtP wodna to zwiększenie efektywności, duża elastyczność działania, pełna kontrola procesu przygotowania matryc, szybsze reagowanie na potrzeby klientów….

Więcej o innowacyjnym modelu własnej przygotowalni