Apex &Troika – współpraca na rzecz rozwoju zaawansowanych rozwiązań dla aniloksów

Apex &Troika – współpraca na rzecz rozwoju zaawansowanych rozwiązań dla aniloksów

troika

Korzyści dla przemysłu fleksograficznego z tego partnerstwa  zostały przedstawione na tegorocznych targach Labelexpo Europe w Brukseli.

Apex International i Troika Systems łączą swoją ekspercką wiedzę na temat procesów produkcji wałków rastrowych oraz systemów precyzyjnego pomiaru aniloksów. Przedstawiamy wywiad z Philem Hallem, dyrektorem zarządzającym Troika Systems i Toon van Steenselem, kierownikiem zakładu Apex Europe, który prezentuje drogę do tego partnerstwa i pokazuje co przyniesie branży fleksograficznej w przyszłości.

Co sprawiło, że Apex i Troika zdecydowały się na współpracę?

Phil & Toon: Apex i Troika są w prekursorami rozwoju produktów, które mają na celu zwiększać skuteczność i wydajność druku fleksograficznego.  Przez ostatnie dziesięć lat rozwinęła się bliska współpraca między firmami, a wzajemna pomoc, porady i ciągłe ulepszenia przyniosły świetne produkty (wałek rastrowy Apex GTT oraz systemy Troika AniCAM/Anilox QC) oraz wyjście obu firm na pozycję liderów.

Niezawodność i spójność pomiarów za pomocą systemu Troika AniCAM /Anilox QC trafiają w kluczowe potrzeby branży drukarskiej, a dla firmy Apex liczy się właśnie stała jakość grawerowania w jej wszystkich fabrykach na świecie.

Zarówno Apex, jak i Troika Systems przyczyniły się do wprowadzenia standardu pomiarów objętościowych, co pomogło wielu drukarniom na całym świecie wdrożyć programy standaryzacji druku.

Planujemy kontynuować wzajemną współpracę, z naciskiem na ciągłą ewolucję i rozwój w poszukiwaniu odpowiedzi na rosnące wyzwania techniczne przemysłu fleksograficznego.

Jakie mocne strony wnosi firma Apex do branży etykiet i opakowań elastycznych?

Phil: Apex wspiera wszystkie trzy główne segmenty branży flekso (etykiety, druk szerokowstęgowy i opakowania z tektury falistej) w  zakresie uzyskania lepszej jakości, wyższej wydajności produkcji i zmniejszenia ilości odpadów przez rozwój technologii aniloksów. Zaczynaliśmy od tradycyjnych sześciokątnych komórek, a dzisiaj proponujemy niestandardowe grawerunki, które znacznie lepiej zaspokajają potrzeby globalnego przemysłu fleksograficznego.

Inwestowanie w najnowsze techniki grawerowania i metody pomiaru pozwala firmie Apex produkować niezawodne wałki rastrowe o powtarzalnej jakości, dzięki czemu jest w tej chwili wiodącym producentem aniloksów.

A jakie korzyści proponuje Troika?

Toon: W tej branży potrzebujesz partnerów, żeby się rozwijać i wprowadzać innowacje: tego oczekuje branża od wiodących dostawców. Troika jest solidną firmą, która nieustannie wprowadza innowacje i ulepszenia, co jest spójne z filozofią biznesową Apex, polegającą na tym, żeby być liderem, a nie naśladowcą.

Troika oferuje niezawodne urządzenia pomiarowe, niezwykle ważne dla firm, które chcą wdrożyć wysokie standardy produkcji i poprawić kontrolę procesu drukowania w zakresie aniloksów i transferu farby. To sprawa najwyższej wagi szczególnie w przypadku druku stałą paletą barw (4C lub 7C). Siłą firmy Troika jest to, że już na etapie prac rozwojowych nad nowymi produktami nastawiamy się na współpracę aby osiągnąć maksymalny efekt.

Czy Apex używa obecnie narzędzi pomiarowych Troika przy produkcji wałków rastrowych?

Toon: Oczywiście! Regularnie oceniamy wszystkie urządzenia pomiarowe, które są dostępne na rynku. Jednak problemem jest to, że Apex i Troika nie zawsze w 100% mierzą tą samą objętość. W związku z tym drukarnie potrzebują sprzętu kalibrującego w postaci wałka rastrowego do kalibracji. Na tym naznaczonym paskami wałku można skalibrować urządzenie. To proces konieczny, żeby Apex mógł zagwarantować klientom na całym świecie, że wszystkie wałki pochodzące z danej fabryki mają dokładnie taką samą objętość.

Jak oceniasz spójność grawerowania w wałkach rastrowych firmy Apex?

Phil: Pod koniec 2015 roku odwiedziłem drukarnię etykiet, żeby sprawdzić spójność 48 aniloksów GTT kupionych od Apex około sześć miesięcy wcześniej. Wałki rastrowe były w ciągłym użyciu i były regularnie głęboko czyszczone.

Zostały zmierzone pod kątem różnic w objętości zarówno poprzecznie, jak i różnic pomiędzy poszczególnymi aniloksami.  Maksymalne odchylenie zarówno poprzecznie, jak i między aniloksami, wynosiło tylko 0,1 cm3/m2, co stanowi tolerancję urządzenia AniCAM z aplikacją Anilox QC. Jest to dowód konsekwentnej jakości, jaką Apex osiąga przy produkcji aniloksów.

Jak będziecie promować współpracę swoją?

Phil (Labelexpo): Troika będzie edukować potencjalnych użytkowników na temat wysokiej jakości i pozycji rynkowej obu firm. Pokazaliśmy na naszym stoisku Labelexpo wałek do kalibrowania dostarczony przez Apex, wskazując, w jaki sposób Apex przechodzi na korzystanie z systemu Troika AniCAM/Anilox QC do pomiarów objętościowych i zarządzania aniloksami.

Toon: (Labelexpo): Na obu stoiskach można było znaleźć aniloks do kalibracji oraz urządzenie pomiarowe Troika. Odwiedzający mogli zobaczyć z pierwszej ręki, jak działa system oraz jak wpływa na precyzję, a przy okazji przekonać się, jak wygląda powierzchnia spójnego wałka rastrowego.

Phil (przyszłość): Branża fleksograficzna na całym świecie chce ujednolicić/ustandaryzować produkcję i ułatwić współpracę pomiędzy poszczególnymi drukarniami. Apex rozwinęła technologię GTT na tyle, że jest używana przez wiele drukarni, z których znacząca liczba używa obecnie urządzenia Troika AniCAM z Anilox QC oraz systemu zarządzania aniloksami (AMS), żeby zarządzać stanem posiadanych aniloksów. Użycie tych samych systemów pomiarowych zapewni zgodność i zwiększy zaufanie odnośnie tego, co mierzą drukarze i jaka jest objętość grawerowana przez Apex.

Toon: (Przyszłość): Lepiej bym tego nie ujął.

Dziękujemy za rozmowę.Dodaj komentarz