Jak zapewnić maksymalną trwałość aniloksów?

Jak zapewnić maksymalną trwałość aniloksów?

wałek rastrowy, anilox roll

Wałek rastrowy / tuleja aniloks jest uważana za serce maszyny drukującej. Nowa maszyna wyposażona jest zwykle w 12–16 aniloksów, a koszt ich zakupu jest bardzo wysoki. Aniloks  jest odpowiedzialny za dostarczenie ściśle określonej ilości farby z kałamarza na fleksograficzną matrycę drukarską. Proces ten wymaga wysokiego poziomu precyzji aby zapewnić wysoką i powtarzalną jakość druku. Jeśli powierzchnia wałka rastrowego jest nawet minimalnie uszkodzona, wtedy nierówna warstwa farby zostanie naniesiona na płytę fotopolimerową. Dlatego niezwykle ważne jest, aby w szczególny sposób obchodzić się z walcem rastrowym / tuleją aniloksową.

Poznaj kilka prostych reguł, które mogą pomóc zwiększyć trwałość walców rastrowych / tulei aniloksowych oraz zapewnią wymaganą i powtarzalną jakość druku.

Dostawa nowych aniloxów

 • Sprawdź czy opakowania nie jest uszkodzone. Jeżeli jest zgłoś kurierowi, aby ustalił odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas transportu.
 • Ostrożnie wyciągnij aniloks z opakowania transportowego i zdejmij folię ochronną.
 • Zachowaj opakowanie na okoliczność odesłania uszkodzonego aniloksa lub jego regeneracji.
 • Skontroluj dokładnie nowy walec rastrowy pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zabrudzeń.
 • Sprawdź czy rzeczywiste wartości pojemności cm3/m2, głębokości μm oraz liniatury i kąta są zgodne z tym, co zamawiałeś i mieszczą się w deklarowanej przez producenta tolerancji.

Instalacja aniloksa w maszynie drukującej

 • Postępuj z należytą ostrożnością aby nie doprowadzić do uszkodzenia aniloksa.
 • Zawsze podpieraj aniloks ponieważ pozostawianie rolki bezpośrednio na podłożu może spowodować uszkodzenie grawerowanej powierzchni.
 • Podczas montażu w maszynie drukującej przykryj korpus rolki lub owiń go folią ochronną, aby zabezpieczyć powierzchnię grawerowaną przed uszkodzeniem np. w wyniku uderzenia o twardą powierzchnię (np. ramę maszyny).
 • Pamiętaj, że ceramiczna powierzchnia wałka nie jest odporna na uderzenia i zarysowania. Uszkodzenia powstają również na skutek uderzenia krawędzią ceramiki, co powoduje wykruszanie się ceramiki, wyłamywanie tuli nośnej, deformację warstwy wypełniającej i utratę kształtu kolistego przez tuleję, co uniemożliwia jej montaż.

W codziennym druku / produkcji

 • Kiedy aniloks jest zainstalowany w maszynie drukującej, nigdy nie uruchamiaj napędu „na sucho” z załadowaną komorą farbową. Spowoduje to nadmierne zużycie ostrza rakli oraz może powodować po obwodowe rysy na powierzchni wałka aniloksa.
 • Nigdy nie doprowadzaj do wyschnięcia farby w kałamarzykach aniloksa.
 • Jeżeli farba jest wyschnięta na powierzchni lub końcówkach aniloksa nigdy nie używaj ostrych narzędzi, aby usunąć farbę, bo może to uszkodzić delikatną powierzchnię ceramiki.
 • Postępuj zgodnie z procedurami i instrukcją czyszczenia aniloksów aby nie doprowadzić do trwałych zabrudzeń, które będą miały wpływ na jakość druku. Wybierz najbardziej skuteczną metodę mycia aniloksów dostosowaną do Twojego profilu produkcji.
 • Do mycia i pielęgnacji używaj wyłącznie specjalistycznych środków chemicznych o wartości pH pomiędzy 6,5 a 10,5.
 • Nie używaj chloru, amoniaku ani 100% kwasowych płynów czyszczących ponieważ są agresywne dla powłoki ceramiki i powodują korozję.
 • Sprawdź aniloks przed uruchomieniem każdego zlecenia korzystając z precyzyjnych urządzeń pomiarowych do kontroli czystości i do analizy zużycia aniloksów, np. Troika AniCam wykonuje pomiary pojemności komórek, głębokości komórek, liniatury, które mogą być archiwizowane i przeglądane po ich wykonaniu.
Dokładny pomiar aniloksów urządzeniem Troika AniCam
Dokładny pomiar aniloksów urządzeniem Troika AniCam

Pamiętaj, że w trakcie eksploatacji  dochodzi do zużycia powierzchni ceramicznej aniloksa oraz szeregu innych uszkodzeń. Uszkodzenia powstają również na skutek uderzenia krawędzią ceramiki, co powoduje wykruszanie się ceramiki, wyłamywanie tuli nośnej, deformację warstwy wypełniającej i utratę kształtu kolistego przez tuleję, co uniemożliwia jej montaż

Prawidłowe przechowywanie aniloksów

 • Upewnij się przed umieszczeniem walca w obszarze przechowywania czy powierzchnia aniloksu jest w 100% czysta i sucha.
 • Przechowuj wałki aniloksowe odpowiednio zabezpieczone folią na specjalnym stojaku lub w oryginalnym opakowaniu.
 • Regularna kontrola stanu zużycia aniloksów i warunków jego przechowywania, pozwala na przedłużenie ich żywotności, realne oszczędności i zwiększenie jakości druku.

Regeneracja walcy rastrowych

Tuleje rastrowe mogą  być regenerowane. Można usunąć uszkodzoną  lub zużytą ceramikę, nałożyć nową warstwę i za pomocą lasera wygrawerować nową strukturę kałamarzy. O tym czy aniloks należy wymienić czy regenerować najlepiej zadecydować wykonując precyzyjny pomiar.

Pamiętaj, że prawidłowe obchodzenie się z aniloksem i pielęgnacja zapewni jego trwałość i pozwoli na ograniczenia kosztów związanych z regeneracją lub wymianą na nowy.

Autor:

Kamil Cołoś_Print _SystemsKamil Cołoś – Specjalista w zakresie doradztwa technicznego i urządzeń pomiarowych we fleksografii. Odpowiedzialny za audyty technologiczne i wdrożenia systemów kontroli jakości w Print Systems.