Jak zmniejszyć koszty przygotowalni nawet o 50%?

Dla większości użytkowników technologii CtP kluczowym czynnikiem podjęcia decyzji o inwestycji była potrzeba zwiększenia efektywności i rentowności.

Rosnące wymagania klientów końcowych w zakresie jakości druku oraz szybkości realizacji zleceń wymagają optymalizacji procesów druku i wdrażania nowoczesnych, cyfrowych technologii. Inwestycja we własną przygotowalnię, to zapewnienie wysokiej i konkurencyjnej pozycji na rynku w długiej perspektywie czasowej.

Policz poziom oszczędności

Zainwestuj i zagwarantuj sukces biznesowy na lata!